EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

 Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków. Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie.W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, nasza szkoła świętowała z całą Europą. Z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego zajęcia odbywały się w poszczególnych klasach. Młodsi uczniowie próbowali swoich sił                  w przepisywaniu zdania „Porozmawiaj ze mną!” w różnych europejskich językach. Poznali również sposoby zapisu odgłosów wydawanych przez zwierzęta.Uczniowie z klas IV – VIII obejrzeli i przeczytali prezentację o sławnych ludziach – poliglotach. Sporo radości sprawiło im rozpoznawanie wypowiedzi w różnych językach. 

Monika Klin-Sopala