Europejski Tydzień Autyzmu w Lipkach.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU W LIPKACHOd wielu lat w pierwszym tygodniu grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Wydarzenie to zostało zapoczątkowane przez Parlament Europejski, który w roku 1996 uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. W Szkole Filialnej w Lipkach w dniach 02.12.2019 r. – 08.12.2019 r. została umieszczona tablica z informacjami dotyczącymi zagadnień związanych z autyzmem. Miało to na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zostały również przygotowane ulotki zawierające informacje o zachowaniach autystycznych. Nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz pracownicy placówki mogli dowiedzieć się jak pomóc osobie ze spektrum autyzmu, o wczesnej diagnozie i dostępności terapii dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju . Akcję informacyjną przeprowadziła Pani Kamila Letkiewicz – nauczyciel wspomagający.