INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW W LIPKACH.

Szanowni Rodzice! Bardzo proszę o informację, kto z Państwa deklaruje, w przypadku przywrócenia funkcjonalności placówki, chęć korzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka. Informacja niniejsza jest niezbędna do określenia Państwa potrzeb w w/w obszarze i podjęcia decyzji w zakresie możliwości i warunków, jakie może spełnić placówka, biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej wszyscy się obecnie znajdujemy. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w przypadku uruchomienia opieki wytyczne GIS i MZ wskazują, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, grupy natomiast nie mogą liczyć więcej niż 8 dzieci. Informujemy, że do przedszkola przyjęte zostaną dzieci, których oboje rodziców pracuje. Proszę do wtorku, 5 maja 2020r. przesłać na adres e-mail [email protected] zgłoszenie dziecka, zawierające informacje: 1. Imię i nazwisko dziecka 2. Godziny, w których jest dla dziecka niezbędna opieka 3. Numer telefonu do szybkiego kontaktu z Państwem O podjętych rozwiązaniach, zasadach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

Iwona Skrobich Koordynator Gminnej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Lipkach