IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniach od 1 do 4 października odbył się w Szkole Filialnej w Lipkach konkurs z okazji dnia tabliczki mnożenia przeprowadzony przez nauczyciela matematyki p. Wiesławę Panek. W konkursie brało udział 28 uczniów z SF Lipki, tj. uczniowie klas 7 (6 osób), 6 (13 osób) i 5 (9 osób). Mam sześciu ekspertów. Małgorzata Sowierszenko – klasa 5 Aleksandra Pomykała – klasa 6 Marianna Łysiak – klasa 6 Hanna Łukawska – klasa 6 Maja Przydział – klasa 6 Marcin Bielecki – klasa 6.