ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY FILIALNEJ W LIPKACH W DNIACH OD 17 MAJA 2021 DO 28 MAJA 2021

SZKOŁA  FILIALNA  W  LIPKACH

            ORGANIZACJA  PRACY   SZKOŁY  W  DNIACH  OD  17  MAJA  2021   DO  28  MAJA  2021

 DRODZY   RODZICE  I  UCZNIOWIE !

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021  uczniowie klas IV –VIII szkół podstawowych  od 17 maja do 28 maja 2021 przechodzą na naukę w systemie hybrydowym tzn., że 50% uczniów uczy się stacjonarnie, a 50%  zdalnie .
  • W Szkole Filialnej w Lipkach nauczanie będzie realizowane według planu :
  • Od 17 maja  do 23 maja 2021
  • Nauczanie stacjonarne realizują klasy : 7L, 8L
  • Nauczanie zdalne  realizują klasy : 4L, 6L
  •  Od 24 maja (25-27 maja –egzaminy uczniów klas 8 –dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VII ), 28 maja 2021:
  • 24 maja 2021 i 28maja 2021
  • Nauczanie stacjonarne realizuje klasa 4L ,6L
  • Nauczanie zdalne realizują klasy :  7L, 8L
 

    Wicedyrektor: G.Przymuszała  

Koordynator: I.Skrobich