Procedury bezpieczeństwa dotycząca pobytu dzieci na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi.

Drodzy Rodzice uczniów klas I – III! Na stronie głównej szkoły http://gzsskarbimierz.pl znajdują się procedury bezpieczeństwa na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.