Projekt “Czytam z klasą” w Szkole w Lipkach.

Uczniowie klas II (wychowawca Mariola Czekalska) i III (wychowawca Halina Macierzyńska) Szkoły Filialnej w Lipkach biorą udział w ogólnopolskim projekcie „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Autorką i organizatorką projektu jest Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie. Projekt trwa od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku. CELE PROJEKTU: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. Projekt składa się z trzech MODUŁÓW: I MODUŁ – od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. – FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI II MODUŁ – od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. – ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI III MODUŁ – od 01.03.2020r. do 30.04.2020r. – POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI