ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W LIPKACH.

Szanowni Państwo,
  • Nowy rok szkolny 2020/2021 w Oddziale Przedszkolnym w Lipkach rozpocznie się w formie stacjonarnej dostosowany do założeń wytycznych GIS, MEN,MZ. Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemiologiczne wraz z dyrekcją GZS w Skarbimierzu-Osiedle próbuję znaleźć rozwiązania organizacyjne odpowiadające potrzebom Waszych dzieci i Waszym z jednoczesnym zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wytyczne w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolu są bardzo trudne do zrealizowania w warunkach lokalowych naszego przedszkola. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest rozpoczynanie zajęć równocześnie przez dwie grupy przedszkolne o godzinie 8.30 i zakończenie zajęć o 15.30.
  • Ze szczegółami procedur mogą się Państwo zapoznać na internetowej stronie Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu – Osiedle, tam znajduje się link na strony GIS, MEN i MZ. Zachęcam Państwa do „śledzenia” tej strony internetowej.
  • Proszę o zrozumienie- wszystkie procedury i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieciom, Państwa oraz  pracownikom placówki.
  • Jednocześnie informuję ,że wszystkie dzieci przyprowadzane  do przedszkola muszą być zdrowe, bez żadnych oznak choroby ( w tym katar, kaszel, gorączka, zaczerwienione oczy, ból brzucha, ból głowy, czy gardła)
  • W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, dlatego też dzieci będą odbierane od Państwa w tzw. „śluzie”( hol przy głównym wejściu do placówki) przez wyznaczonych pracowników i odprowadzane do szatni , a stamtąd bezpośrednio odprowadzane  do swojej grupy,  i oddawane pod opiekę nauczyciela.
  •  Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren placówki.
 
  • Dzieci przyprowadzone do przedszkola z niepokojącymi objawami narażone będą na dodatkowy stres, poprzez izolację od pozostałych przedszkolaków.
  

                                                               Koordynator  SF Lipki  Iwona Skrobich