Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:Przewodniczący: Jan Rycowski – klasa VIZastępca przewodniczącego: Marcin Mietła – klasa VSekretarz: Urszula Pacek – klasa IVOpiekun: mgr Bernadetta Buczkowska