Sprawdzian kompetencji szóstoklasisty

1 kwietnia uczniowie klasy szóstej przystąpili do swojego pierwszego ważnego egzaminu – sprawdzianu kompetencji szóstoklasisty. Po długich i żmudnych przygotowaniach przyszedł czas na sprawdzenie własnych umiejętności. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte z zakresu matematyki i języka polskiego. Szóstoklasiści, którzy opuszczali salę, nie narzekali na sprawdzian. Ich zdaniem pytania nie były trudne. W części z języka polskiego uczniowie musieli przeczytać tekst “Zaklęty dźwięk” Juliusza Jerzego Herlingera oraz zinterpretować wiersz “Muzyka” Jerzego Kamila Weintrauba z jego tomiku wierszy “Wiersze i krajobrazy”. Uczniowie musieli także napisać opowiadanie “Co dwie głowy to nie jedna”o tym, jak koledzy/koleżanki wspólnie rozwiązują problem. Oprócz tego, na sprawdzianie szóstoklasiści pisali jeszcze krótkie ogłoszenie o zbiórce książek i zabawek organizowanej przez samorząd uczniowski.Sprawdzian szóstoklasisty 2014 w części matematycznej zawierał m.in. następujące zadania: – Dziewczynki pokonywały 300 metrów w 5 minut. Do latarni doszły w 30 minut. Ile metrów przeszły? – W restauracji jest 6 stolików 2-osobowych, o 4 stoliki więcej 4-osobowych i dwa razy mniej 8-osobowych (niż 2-osobowych i 4-osobowych razem). Oblicz, ile osób zmieści się w restauracji. – Oblicz, ile małych prostokątów o wymiarach 5×7 cm zmieści się w prostokącie o wymiarach 21×30 cm. – Chłopiec wyszedł z domu o godzinie 17:35, wrócił o 19:15. Oblicz, ile czasu spędził poza domem.