Sprawdzian szóstoklasisty

1 kwietnia uczniowie klasy szóstej przystąpili do swojego pierwszego poważnego egzaminu.W tym roku test miał nową formułę. Egzamin podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Uczniowie mieli do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Ta część rozpoczęła się o godzinie 9 i trwała 80 minut. Szóstoklasiści musieli przeczytać i wykonać kilka zadań dotyczących fragment artykułu “Słoń i inne mądrale” autorstwa Magdaleny Frender-Majewska pochodzący z “Newsweeka”. Jednym z poleceń było napisanie opowiadania na temat “Tajemnicze pudełko”. W części matematycznej uczniowie zmierzyli z procentami i ułamkami oraz zadaniami ze skali. Sprawdzono także ich wiedzę dotyczącą geometrii. Po przerwie, o godzinie 11:45, rozpoczęła się druga część sprawdzianu – test z języka obcego. Tegoroczni szóstoklasiści są pierwszym rocznikiem, w którym wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi (czas: 45 minut). Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego – 26 czerwca – wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.