Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Filialnej w Lipkach

W dniu 17.10.2019 tj. czwartek w naszej szkole w Lipkach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w wyniku których zostali wybrani następujący uczniowie: Przewodniczący: Senecki Jakub uczeń klasy 7L Z-ca przewodniczącego: Macierzyńska Hanna uczennica klasy 8L Członkowie: Bielecki Marcin uczeń klasy 6L, Ładyczko Dawid uczeń klasy 6L, Łukawska Hanna uczennica klasy 6L.