Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 15 października 2015 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Filialnej w Lipkach. W głosowaniu tajnym bezpośrednim i powszechnym wyłoniono przedstawicieli SU, którymi zostali:
  • przewodnicząca – Aleksandra Krejczy,
  • zastępca – Kamil Szulc,
  • sekretarz – Magdalena Kieplin,
  • członkowie – Damian Duda i Wiktoria Dolińska.