WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO EDYCJA 2019/2020

W dniu 27 lutego 2020 roku odbył się trzeci – finałowy etap Wojewódzkiego Konkursu języka Angielskiego. Reprezentantem naszej szkoły był uczeń klasy ósmej Szkoły Filialnej w Lipkach – Gracjan Bendyk.
Finałowe zmagania składały się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna składała się z zadań sprawdzających umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz znajomości funkcji językowych. W części ustnej uczestnicy odpowiadali na pytania przygotowane przez komisję konkursową.
Gracjan ukończył finałowe zmagania z wynikiem 94%, co zapewniło mu tytuł laureata i 1. miejsce w województwie opolskim.
GRATULUJEMY!
Monika Klin-Sopala