XVIII edycja konkursu ekologicznego „Zielony Las”.

W tym roku nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do konkursu organizowanego przez Zakład Gospodarowania Odpadami, w którym co roku zajmujemy wysokie miejsca. Konkurs trwa od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Koordynatorami tej akcji są panie Halina Macierzyńska i Mariola Czekalska. Ma ona na celu zbieranie i segregowanie odpadów, wyrabianie u dzieci postawy ekologicznej oraz kształtowanie poczucia świadomego dbania o środowisko. Jak co roku zbieramy butelki PET, makulaturę oraz zużyte baterie. Zakład odbiera od nas odpady, a na koniec roku szkoła otrzymuje za nie pieniądze, które przeznaczone są na potrzeby dzieci i placówki.