Zajęcia pozalekcyjne

Nazwa zajęć/koła

Prowadzący

Klasa

Kółko gier i zabaw logicznych

mgr Bernadetta Buczkowska

I – II

Zajęcia wyrównawcze dla klasy I

mgr Bernadetta Buczkowska

I

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

mgr Mariola  Czekalska

I

Kółko plastyczne

mgr Halina Macierzyńska

I – III

Zajęcia wyrównawcze dla klasy III

mgr Halina Macierzyńska

III

Kółko gier i zabaw matematycznych i logicznych dla klas IV i V

mgr Joanna Kafel -Szymańska

IV – V

Kółko matematyczne

mgr Agnieszka  Góralczyk

IV – V

Kółko ekologiczne

mgr Małgorzata Heflich

V – VI

Zajęcia wyrównawcze

mgr Monika  Klin-Sopala

III – VI

Zajęcia wyrównawcze

mgr Monika  Klin-Sopala

I