Zakończenie III modułu ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” „POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI”

Sprawozdanie z realizacji III modułu ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

„POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI”

 Uczniowie klasy 3 Szkoły Filialnej w Lipkach ukończyli III moduł projektu “Lekturki spod chmurki”.W ramach III modułu „POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI” uczniowie czytali wybrane przez siebie wiersze Jana Brzechwy – „Brzechwa dzieciom”.  W lekturniku uczniowie uzupełnili strony związane z przeczytanymi samodzielnie wierszami. Narysowali głównego bohatera z wybranego wiersza i napisali co robił i jaki był (utrwalając części mowy). Opisali wybraną przygodę i narysowali ją w formie komiksu. Zachęcali innych do przeczytania wierszy Jana Brzechwy. Samodzielnie zbierali informacje o autorze czytanej lektury i wykonali plakaty i prezentacje. Uczniowie wykonali w 3D sylwetkę głównego bohatera wybranego przez siebie wiersza oraz zorganizowali POKAZ MODY do wierszy (jako modeli wykorzystali zabawki). Na koniec zorganizowaliśmy konkurs recytatorski (rodzice wysyłali nagrania – filmy). Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy. Podczas realizacji tego zadania wspólnie pracowali i bawili się zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Udział w projekcie pozwolił uświadomić dzieciom i rodzicom znaczenie książek w życiu. Czytanie pobudza myślenie, wzbogaca mowę i rozwija wyobraźnię. Czytając książki z rodzicami jest niezwykłym sposobem wspólnego spędzania czasu. Dzięki zaangażowaniu rodziców projekt w całości został zrealizowany.