ZEBRANIE ORGANIZACYJNE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W LIPKACH

UWAGA !
  • Zapraszamy RODZICÓW/OPIEKUNÓW na zebranie organizacyjne , które odbędzie się dn. 02.09.2020r. w  sali gimnastycznej naszej placówki, o godz. 16.00.
  • Ze względu na reżim sanitarny prosimy o przybycie tylko 1 Rodzica/Opiekuna. Osoba biorąca udział w zebraniu musi być zdrowa oraz obowiązana jest do przestrzegania na terenie sali gimnastycznej wszelkich środków ostrożności ( maseczka , dezynfekcja rąk, zachowanie odległości)
  • Wejście na salę gimnastyczną, bocznym wejściem od placu zabaw.
  • Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o obowiązkowe przybycie.

                                                                                                                                                           Lidia Bożych

                                                                                                                                                         Iwona Piontkowska

                                                                                                                                                          Iwona  Skrobich