Samorząd Uczniowski

Filia w Lipkach
  • Wybory do Samorządu Szkolnego

  •   W drugiej połowie września w szkole filialnej w Lipkach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach brali udział uczniowie klas IV, V, VI. Przewodnicząca samorządu : Marta Dolińska Z-ca: Magdalena Kieplin Sekcja porządkowa: czytaj więcej
  • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  • W dniu 15 października 2015 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Filialnej w Lipkach. W głosowaniu tajnym bezpośrednim i powszechnym wyłoniono przedstawicieli SU, którymi zostali: przewodnicząca – Aleksandra Krejczy, zastępca – Kamil czytaj więcej
  • Samorząd Uczniowski

  • Skład Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczący: Jan Rycowski – klasa VI Zastępca przewodniczącego: Marcin Mietła – klasa V Sekretarz: Urszula Pacek – klasa IV Opiekun: mgr Bernadetta Buczkowska