Dzień Edukacji Narodowej oraz Pasowanie Pierwszoklasistów w naszej szkole!

14.10.2014 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto polskiej oświaty, a także dzień patrona Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu – Osiedle i podległych filii. Akademię szkolną przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Wiesławy Panek. Młodzi artyści humorem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uśmiechniętym nauczycielom uczniowie wręczyli piękne róże.Następnie głos zabrała pani kierownik Urszula Szczepocka, która  podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości, w tym wyjątkowym zawodzie, wszystkim nauczycielom.Do dzisiejszego uroczystego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się od początkowych chwil pobytu w szkole. Intensywnie zapoznawali się z nowymi zasadami i obowiązkami, przyswajali wiedzę i umiejętności. W szybkim tempie osiągnęli gotowość szkolną. Pierwszoklasiści w obecności rodziców i nauczycieli złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu zostali pasowani na uczniów przez sekretarza Gminy Skarbimierz panią Małgorzatę Kubik oraz kierownika placówki panią Urszulę Szczepocką. W ten sposób powiększyła się szkolna społeczność.Na zakończenie główni bohaterowie tego dnia zostali obdarowani prezentami od rodziców i przedstawicieli Urzędu Gminy oraz zaproszeni na słodki poczęstunek.Najmłodszym uczniom naszej szkoły gratulujemy wspaniałej postawy! Życzymy, aby każdy szkolny dzień sprawiał Wam radość, był owocny i satysfakcjonujący!