Obchody Dnia Ziemi w Oddziale Przedszkolnym w Łukowicach Brzeskich

22 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia, które miały na celu zrozumienie przez dzieci znaczenia ochrony przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Poznały ekologiczny sposób wyrzucania śmieci czyli  segregacji odpadów. Najważniejszy wniosek z naszych zajęć – wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne. ZIEMIO! Nie chcemy abyś była zniszczona, chcemy żebyś była cała zielona!!!
                                                                                                           mgr Joanna Smutniak