Organizacja dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 w Filialnej Szkole Podstawowej w Łukowicach Brzeskich

8.00 – msza święta dla uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej w kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Łukowicach Brzeskich 9.o0 – Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 na sali w świetlicy wiejskiej 9.20 – spotkanie z wychowawcami klas: • Zapoznanie z rozkładem zajęć (plan lekcji); • Wypożyczenie podręczników dla uczniów klas I, II, IV; • Przekazanie biletów dla dzieci dojeżdżających; • Deklaracje dla rodziców uczniów dojeżdżających; • Wypożyczenie kluczyków do szafek w szatni; • Zapoznanie z regulaminami:– BHP – zachowania się na lekcji – zachowania podczas przerw śródlekcyjnych — zachowania podczas oczekiwania na autobus szkolny oraz w czasie dojazdów • Przedstawienie szkolnego systemu oceniania z przedmiotów i zachowania;