Samorząd Uczniowski

Od wielu lat na terenie Filialnej Szkoły Podstawowej w Łukowicach Brzeskich działa organizacja zwana Samorządem Uczniowskim, której to prawa i obowiązki uregulowane zostały jednym z najważniejszych dokumentów szkoły zwanym statutem. Co roku grupa reprezentantów powołana przez społeczność uczniowską wraz ze swoim opiekunem sporządza plan działania na dany rok szkolny, którego zadania są w pełni realizowane, a członkowie Samorządu Uczniowskiego biorą aktywny udział w tworzeniu i realizowaniu prawa szkolnego oraz dbają o estetykę i dobre imię szkoły.

Zgodnie z regulaminem działalności Samorządu Uczniowskiego w dniach od 09.09.2013 r. do 20.09.2013 r. trwała kampania wyborcza. W dniu 23.09.2013 r. przeprowadzono wybory i wybrano przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w Filialnej Szkole Podstawowej w Łukowicach Brzeskich. Opracowano następnie plan pracy Samorządu Uczniowskiego oraz ustalono harmonogram spotkań – 2 razy w miesiącu, a w razie potrzeby i częściej.

Skład  Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014:Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Marta BartoszewskaPrzewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Kornelia Bucyk  ( klasa 6 )Zastępca przewodniczącego: Filip Adamczyk ( klasa 5 )Sekretarz: Kamila Baczyńska ( klasa 6 )Skarbnik: Tomasz Kraska ( klasa 4 )Członkowie Samorządu Uczniowskiego: Milena Porębska ( klasa 5 )Jagoda Zakowicz ( klasa 4 )Członkowie Samorządu uczniowskiego działają bardzo aktywnie. Są organizatorami, ale też i uczestnikami,  a niejednokrotnie i laureatami  konkursów przeprowadzanych na terenie w/w szkoły, a w tym konkursów:a)     konkurs na klasę o najwyższej średniej w nauce i zachowaniu oraz na klasę o najwyższej frekwencji;b)    konkurs „Zielony Las” polegający na zbieraniu i segregacji surowców wtórnych;c)     konkurs na najładniejszy portret nauczyciela;d)    konkurs na najciekawszą wróżbę andrzejkową;e)     konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową;f)      konkurs na najładniejszą pracę plastyczną pt. „Światełko do nieba” w związku z kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy;g)     konkurs na najładniejszy wiersz o babci lub dziadkuPonadto reprezentanci SU biorą też udział w szeregu imprez szkolnych i środowiskowych. Uczestniczą w apelach i wspólnie z nauczycielami przygotowują liczne dekoracje sal i gazetek okolicznościowych. W pierwszym półroczu roku  szkolnego 2013/2014 do tego rodzaju imprez należały:a)     apel z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej ,b)    apel z okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości,c)     dyskoteka andrzejkowa,d)    Mikołajki szkolne,e)     Jasełka,f)      występy z okazji Dnia Babci i Dziadka.Na uwagę zasługuje również fakt, iż chcąc uwrażliwić swoich rówieśników, starsze i młodsze koleżanki i kolegów na los biednych ludzi i zwierząt, Samorząd Uczniowski na przełomie listopada i grudnia przeprowadził dwie akcje charytatywne na terenie swojej placówki:a)     akcja „Podaj Łapę” (20.11.2013 r. – 06.12.2013 r. ) polegającą na zbiórce suchej karmy, żywności i innych akcesoria potrzebnych zwierzakom z brzeskiego schroniska „Przytulisko”;b)    akcja „Szlachetna Paczka” (21.11.2013 r. – 06.12.2013 r. ) polegającą na zbiórce darów dla rodziny będącej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Zebraliśmy 20 paczek.Dodatkowo SU organizuje liczne pogadanki, w tym dotyczące tolerancji i jej granic, praw i obowiązków dziecka i ucznia, a także bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  Dbając o bezpieczeństwo i porządek w szkole w tym roku Samorząd Uczniowski powołał  sekcję „Bezpieczna przerwa”, której zadaniem jest współudział uczniów z SU  w utrzymywaniu porządku podczas przerw, dowozów i odwozów uczniów, a także wyrywkowa kontrola obuwia zmiennego w klasach przez cały rok szkolny. Członkowie SU nie pozostali również obojętni na los mniej zdolnych koleżanek i kolegów i zaoferowali swoją pomoc w nauce .Biorąc pod uwagę całokształt pracy dokonanej w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 podkreślić należy również bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi nauczycielami naszej szkoły, rodzicami uczniów, z Radą Sołecką Łukowic Brzeskich i Bierzowa oraz szeregiem instytucji współpracujących i współdziałających ze szkołą, w tym EKOGOK-iem  ( akcja „ Zielony Las” ).Kierując się dobrymi i szczerymi chęciami Samorząd Uczniowski Filialnej Szkoły Podstawowej w Łukowicach Brzeskich w dalszym ciągu stawia przed sobą zadania, które zamierza i będzie rzetelnie realizował w II półroczu roku szkolnego 2013/2014.