Wycieczka na Uniwersytet Opolski

Dnia 1o kwietnia 2014r. grupa 12 uczestników projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii z opiekunem panią Agatą Kuziemską gościła na Uniwersytecie Opolskim.  Zajęcia edukacyjne obejmowały następujące bloki tematyczne: „Szukamy innych cywilizacji”, „ Od alchemii do współczesności”, „Fizyka jest wszędzie”, „Motoryzacja a środowisko”, „Ciekawostki z wnętrza Ziemi”. Po przyjeździe na uczelnię udaliśmy się do sali wykładowej Instytutu Fizyki. Tam przywitała nas pani dr Maria Śmigielska, a następnie z ekranu projektora prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. Następnie odbyło się ślubowanie i odśpiewanie hymnu „Gaudeamus igitur”. W ten sposób uczniowie zostali przyjęci do grona studentów.Zaczęły się prawdziwe zajęcia uniwersyteckie, czyli wykłady oraz ćwiczenia w pracowniach i laboratoriach Instytutu Fizyki oraz Instytutu Chemii.Na pierwszym wykładzie pani dr Anna Gołębiewska przybliżyła pojęcie: „źródła historyczne”. Zapoznała nas z dawnymi jednostkami miary: sążeń, łokieć i stopa. Podsumowaniem zajęć było kolokwium czyli pisemny sprawdzian wiadomości. Podczas wykładu z chemii była możliwość poznania wielu ciekawostek o różnych rodzajach tworzyw sztucznych. Na mechanice można było wysłuchać wykładu na temat historii pierwszych samochodów oraz zaznajomić się z rozwojem motoryzacji. Po obiedzie odbyły się zajęcia z fizyki, na których wykonaliśmy wiele ciekawych doświadczeń. Wszystkich uczestników laboratoriów najbardziej zaciekawiły eksperymenty, podczas których: wytwarzano pioruny, przedstawiały napięcie powierzchniowe cieczy oraz doświadczenia, w których wykorzystywany był hel i ciekły azot. W laboratorium chemicznym czteroosobowe zespoły przeprowadzały doświadczenia chemiczne. Niesamowite wrażenie zrobiło na młodych chemikach tworzenie zaczarowanego świata podczas hodowli kryształków. Ostatni wykład dotyczył budowy wnętrza Ziemi. Po zajęciach uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz prowiant na drogę.Żegnając się z sympatycznymi maskotkami: Sową i Pisklakiem obiecali, że w przyszłości będą  studentami Uniwersytetu Opolskiego:)