Europejski Dzień Języków 2016 – Języki To Nasza Siła!

Pod takim właśnie hasłem – Języki to nasza siła – odbyła się tegoroczna edycja EDJ. My bardzo aktywnie włączyliśmy się w święto różnorodności językowej.

Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku w celu promowania różnorodności językowej naszego kontynentu. Szkoła podstawowa w Skarbimierzu-Osiedle wraz z podległymi filiami w Lipkach i Łukowicach Brzeskich oraz gimnazjum po raz pierwszy w tym roku, celebrowało to europejskie święto w dniach od 26 do 30 września. Już od wczesnych godzin porannych ozdabialiśmy szkoły flagami krajów Unii Europejskiej oraz przygotowanymi przez uczniów plakatami powitań w różnych językach. Wszyscy mieli również możliwość zabawić się skanując kody QR by za ich pomocą odkryć wybrane aplikacje, filmy lub strony internetowe przydatne w nauce języków obcych.

Wydarzenia, które miały miejsce  w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków niewątpliwie przyczyniły się do uświadomienia uczniom, jak ważna jest znajomość języków obcych we współczesnym świecie. Jesteśmy przekonani, że ta świadomość przełoży się na sukcesy językowe, poszerzy horyzonty i ułatwi komunikację.

                                                                                                                                        Zespół Języków Nowożytnych