Młode talenty

Uczennice Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle wielokrotnie dawały dowody swoich dużych umiejętności  w różnych zakresach zarówno z przedmiotów ścisłych  jak i z humanistycznych. Emilia Szymańska i Emilia Maryszczak  brały ostatnio udział w kilku konkursach przedmiotowych, Olimpiadzie Historycznej gimnazjalistów. Ich notowania na listach zawodników były zawsze wysokie.

Tym razem finalistką Olimpiady Historycznej dla gimnazjalistów została Emilia Szymańska. Eliminacje centralne  odbyły się w Warszawie w dniach 3-4 marca 2018 r. w przepięknej oprawie pałacu wilanowskiego. Tematem przewodnim był „Jan III Sobieski i jego czasy”. Uczniowie uczestniczący w olimpiadzie wykazali się ogromną wiedzą, znajomością literatury naukowej wybranej epoki, umiejętnością posługiwania się czystym literackim językiem, talentem pisarskim i przemyśleniami dotykającymi niejednokrotnie zakres zagadnień filozofii twórców epoki baroku.

Uczennica została też finalistką przedmiotowego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.

Ważnym jest fakt, że uczniowie naszego regionu chętnie reprezentują szkołę i Ziemię Brzeską w różnego rodzaju konkursach, prezentują swoją wiedzę, rozsławiają region.

Tradycją szkoły jest pielęgnowanie wartości, rozwijanie talentów, które kształtują młode pokolenie Polaków, ukazywanie godnych postaw rywalizacji związanej z kreatywnością a nie tylko z pożądaniem sukcesu.

Jesteśmy przekonani, że poprzez konkursy – zdrową rywalizację – można  kształtować tożsamość narodową młodego pokolenia Polaków, rozwijać w nich talenty.

Cieszymy się ich sukcesami, gratulujemy i życzymy wiele sukcesów na kolejnych ścieżkach edukacji.

MB