„Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło”

22 czerwca, po akademii z okazji  zakończenia roku szkolnego, uczniowie klas siódmych oraz drugich gimnazjum uroczyście pożegnali swoich starszych  kolegów kończących trzecią klasę  gimnazjum.
Pożegnanie odbyło się na patio za budynkiem szkoły, a nasi absolwenci zajęli  honorowe miejsca pod drzewem przystrojonym liśćmi z ich imionami.
Na początku uroczystości uczniowie z pocztu sztandarowego przekazali  sztandar swoim młodszym koleżankom i koledze.  Następnie, po krótkim przemówieniu pani Dyrektor oraz pana Kierownika Gminnego Gimnazjum uczniowie szczególnie wyróżniający się odebrali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Były to nagrody przyznane uczniom z najlepszymi wynikami  w nauce, odnoszącym sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
Szczególnie wyróżniono uczennicę klasy 3GB  Emilię Maryszczak, która zajęła I miejsce na etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii  oraz dostała się do etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów oraz Emilię Szymańską, również  z klasy 3GB, która zajęła I miejsce na etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki oraz Języka Niemieckiego. Zdobyła także tytuł Finalistki  na etapie Wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, a także na szczeblu ogólnopolskim Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.
 Specjalne wyróżnienie otrzymała również uczennica klasy 3GB, Klaudia Bogusz, jako wyraz uznania za wzorową postawę i pełnienie obowiązków przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
Po tej części uroczystości  wszyscy absolwenci Gminnego Gimnazjum odebrali swoje świadectwa z rąk wychowawców i pani Dyrektor. Na zakończenie absolwenci pozowali do pamiątkowych zdjęć podrzucając w górę swoje birety.
Po części oficjalnej nadszedł czas osobistych pożegnań, a w holu budynku odbyła się projekcja filmów upamiętniających trzy lata nauki w gimnazjum, które przygotowali sami uczniowie.