Wycieczka przedmiotowa

szkola 2014 087W dniu 05.06.2014 r. uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami p. Agatą Wojtachnio, p. Anną Bromboszcz i p. Elżbietą Seretną uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej z biologii i chemii w Parku Wolności w Brzegu.       szkola 2014 083

Młodzież przeprowadzała pomiary wybranych parametrów fizykochemicznych wody znajdującej się w tzw. Kwadratówce, określała stan czystości wody na podstawie obecnych w niej gatunków bezkręgowców a także oceniała wpływ działalności człowieka na ekosystemy wodne.

szkola 2014 080

W czasie wycieczki uczniowie oznaczali gatunki roślin i zwierząt znajdujących się na terenie parku, a także wysłuchali żabiego „koncertu”.

Wspólne obserwowanie przyrody sprzyja rozbudzeniu zainteresowania środowiskiem przyrodniczym.