Zajęcia pozalekcyjne – koło chemiczne

W drugim półroczu roku szkolnego 2013/1014 uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych – kółku chemicznym, na którym samodzielnie wykonywali doświadczenia i doskonalili umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym.szkola 2014 062 Młodzi chemicy otrzymywali barwne sole, mydło a także gazy takie jak tlen, wodór i dwutlenek węgla, określali odczyn różnych roztworów za pomocą indykatorów takich jak oranż metylowy czy fenoloftaleina, badali skład powietrza oraz przeprowadzali reakcje zobojętnienia.

szkola 2014 042

Doświadczeniem, które wzbudziło największy zachwyt była burza w probówce, która rozpętała się po wrzuceniu kryształków manganianu potasu do stężonego kwasu siarkowego (VI) i denaturatu.

    szkola 2014 054   Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, często zadawali pytania dotyczące modyfikacji doświadczeń. szkola 2014 012   Kółko chemiczne rozbudziło zainteresowanie uczniów chemią, czego dowodem było to, że na każdych kolejnych zajęciach uczestników przybywało.