Informacje o szkole

Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle istnieje od roku 2009. W skład zespołu wchodzą: Gminna Szkoła Podstawowa, Gminne Gimnazjum, Gminne Przedszkole Publiczne oraz Szkoły Filialne w Lipkach i Łukowicach Brzeskich.

Formularze oraz dokumenty dla uczniów i rodziców dostępne są w zakładce Pliki do pobrania.

OPŁATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
SZANOWNI PAŃSTWO, Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości: 1.    Duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł. 2.    Duplikat świadectwa    26, 00 zł.Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów Nr  08 88700005 2001 0031 2321 0002 Z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia/absolwenta Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa w kancelarii szkoły pisemny wniosek (do pobrania w kancelarii szkoły lub na stronie internetowej szkoły) oraz dowód wpłaty na kwotę 26, 00 zł.Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się: 1.    Pisemny wniosek (do pobrania w kancelarii szkoły lub na stronie internetowej szkoły). 2.    Aktualne, opisane zdjęcie 3.    Dowód wpłaty na kwotę 9, 00 zł.Do wydania duplikatu świadectwa dołącza się: 1.    Pisemny wniosek (do pobrania w kancelarii szkoły lub na stronie internetowej szkoły). 2.    Dowód wpłaty na kwotę 26, 00 zł.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 maja  2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).