Pliki do pobrania

BIP

Psycholog na NFZ

STATUT_GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE

ANEKS – STATUT GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ- metody kształcenia na odległość

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA
UMOWA

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA – Łukowice Brzeskie

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA – Lipki

REGULAMIN Świetlicy Szkolnej; aneks

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wniosek do Poradni Psych.-Pedagog.
Wniosek o wydanie opinii-informacji z badań diagnostycznych
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Instrukcja-e-Szkoła
Karta rowerowa – procedura uzyskania

Karta wycieczki

Lista uczestników wycieczki szkolnej
prezentacja -Raport ewaluacji wewnętrznej GZS w Skarbimierzu-Osiedle
ZFŚS – Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
ZFŚS – Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
ZFŚS – Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora GZS w Skarbimierzu-Osiedle do Regulaminu
Regulamin ZFŚS Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
ZFŚS – Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe
ZFŚS – Wniosek o przyznanie dofinansowania z tytułu wzmożonych wydatków w okresie jesienno-zimowym
ZFŚS – Wniosek o przyznanie zapomogi na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia

ZFŚS – Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku

ZFŚS – Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dzieci pracowników

ZFŚS – wniosek o przyznanie doraźnej pomocy materialnej

ZFŚS – umowa w sprawie udzielenia pożyczki

Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych GZS w Skarbimierzu-Osiedle im. Komisji Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja 2022/2023 Załącznik nr 1

Rekrutacja 2022/2023 Załącznik nr 1a 

Rekrutacja 2022/2023 Załącznik nr 2

Rekrutacja 2022/2023 Załącznik nr 3

Rekrutacja 2022/2023 Załącznik nr 3a

Rekrutacja 2022/2023 Załącznik nr 4 

Regulamin Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Brzezinie i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Lipkach

Umowa użyczenia – laptopy_wzór-1

Zgoda i oświadczenia rodziców2021 2022

potwierdzenie_woli zapisania dziecka do przedszkola