Programy i projekty

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/17

Szkoły Przyszłości w Gminie Skarbimierz – klasy I – VI SP i I-III Gimnazjum
 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2014/15

Fascynujący Świat Nauki i Technologii – klasy I – VI
Opolszczyzna – kuźnią sportowych talentów
 

Programy i akcje prowadzone w roku szkolnym 2014/15

Bezpieczna Szkoła- Stop Przemocy
Nakrętkomania
Klub Bezpiecznego Puchatka
Warzywa i owoce w szkole – klasy I – III
Szklanka mleka – klasy I – VI