Informacja dla Rodziców

Uwaga!

Przypominamy, że w terminie do 13.04.2021 r. należy potwierdzić przez Rodziców dziecka (prawnych opiekunów) wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Potwierdzenie woli