Informacja dla Rodziców

Od 19 kwietnia 2021 r. Gminne Przedszkole Publiczne w Skarbimierzu-Osiedle, Oddział Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Łukowicach Brzeskich, Oddział Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Lipkach oraz Oddział Przedszkolny w Brzezinie wracają do pracy stacjonarnej.
Dzieci dojeżdżające objęte są dowozami zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozu i odwozu.
Wicedyrektor
Grażyna Przymuszała