Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o informację, kto z Państwa deklaruje, w przypadku przywrócenia funkcjonalności placówki, chęć korzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka. Informacja niniejsza jest niezbędna do określenia Państwa potrzeb w w/w obszarze i podjęcia decyzji w zakresie możliwości i warunków, jakie może spełnić placówka, biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej wszyscy się obecnie znajdujemy.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w przypadku uruchomienia opieki wytyczne GIS i MZ wskazują, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, grupy natomiast nie mogą liczyć więcej niż 12 dzieci.

Informujemy, że do przedszkola przyjęte zostaną dzieci, których oboje rodziców pracuje.

Proszę do wtorku, 5 maja 2020r. przesłać na adres e-mail przedszkola [email protected] zgłoszenie dziecka, zawierające informacje:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Godziny, w których jest dla dziecka niezbędna opieka

3. Numer telefonu do szybkiego kontaktu z Państwem

O podjętych rozwiązaniach, zasadach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

Monika Malinowska

Koordynator Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu-Osiedle