Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

Najczęściej spotykane rozpoznania okulistyczne

Wpływ urządzeń elektronicznych na widzenie u dzieci

Anna Paziuk-Figura:

Pedagog, tyflopedagog zajmujący się w poradni diagnozą i orzekaniem w sprawach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. Prowadzi zajęcia stymulujące widzenie u dzieci niepełnosprawnych objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Podczas zajęć tyflopedagog wdraża program wspomagania podstawowych i wyższych funkcji wzrokowych, służy wsparciem i poradnictwem dla rodziców. Udziela konsultacji po funkcjonalnej diagnozie widzenia u dzieci. Prowadzi rewalidację indywidualną dzieci z Orzeczeniami o Potrzebie Kształcenia Specjalnego z wydanych z uwagi na słabe widzenie.Prowadzi konsultacje w szkołach i przedszkolach na temat dostosowania warunków nauki i wymagań edukacyjnych w związku ze słabym widzeniem i niewidzeniem. Prowadzi przesiewowe badania na terenie szkół i przedszkoli, a także podczas diagnoz pedagogicznych w poradni.

Informujemy, że jesteśmy dostępni dla Państwa także na Facebooku:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

ZAPRASZAMY