RADA RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SKARBIMIERZU – OSIEDLE

 

RADA RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SKARBIMIERZU – OSIEDLE:

  • Przewodniczący: Mariusz Woźniak
  • Zastępca Przewodniczącego: Monika Pogodowska
  • Skarbnik: Magda Kowalik
  • Zastępca Skarbnika: Anna Galas – Szpak
  • Sekretarz: Małgorzata Kloc