Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

TERMIN PODPISYWANIA UMÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 JEST PRZESUNIĘTYO nowym terminie poinformujemy wkrótce.