Uwaga! Biblioteka – zwrot książek

W związku z zaistniałą sytuacją GBP w Skarbimierzu Filia Małujowice

prosi o zwrot wypożyczonych książek do skrzynki (znajduje się w przedsionku przedszkola).

Zwrot będzie odnotowany w kartach wypożyczeń systemu.

Dziękujemy