Uwaga! Wyniki rekrutacji do przedszkola

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli deklaracje uczęszczania  do przedszkola od 18.05.2020 r. zostały przyjęte (dotyczy to również dzieci, które będą uczęszczać od 25.05.2020 r., 01.06.2020 r. lub później).

Od 18.05.2020 r. nasze przedszkole jest otwarte. Osoby zainteresowane uczęszczaniem dzieci do przedszkola proszone są o wypełnienie i dostarczenie dokumentów:

– Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

– Procedura przyjmowania i odbierania dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu Osiedle w okresie pandemii COVID-19

– Procedura organizująca bezpieczne funkcjonowanie grup przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Skarbimierzu-Osiedle w okresie pandemii COVID-19

Druki te znajdują się na naszej stronie w zakładce “Dokumenty”. Można je również pobrać w naszym przedszkolu od poniedziałku od godz. 6.30 do 16.30

Ilość miejsc jest ograniczona (w naszym przedszkolu w jednej grupie może być  8 dzieci).

Monika Malinowska

Koordynator Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu-Osiedle