Uwaga! Zgłoszenie dzieci do przedszkola od 18.05.2020 r.

Uwaga!

Proszę sprawdzić pocztę mail, ponieważ Rodzicom, którzy mailowo zgłosili dzieci do przedszkola od 18.05.2020 r., wysłane zostały dokumenty:

– Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

– Procedura przyjmowania i odbierania dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu Osiedle w okresie pandemii COVID-19

– Procedura organizująca bezpieczne funkcjonowanie grup przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Skarbimierzu-Osiedle w okresie pandemii COVID-19

Druki te znajdują się również na naszej stronie w zakładce “Dokumenty”. Można je również pobrać w naszym przedszkolu od godz. 7.00 do 15.00

Termin złożenia dokumentów w przedszkolu -14.05.2020 r. do godz. 10.00

Monika Malinowska

Koordynator Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu-Osiedle.