Wyniki rekrutacji uzupełniającej do GPP w Skarbimierzu-Osiedle oraz Oddziału Przedszkolnego w Łukowicach Brzeskich

DRODZY RODZICE !

W DNIU 10.05.2021 KOMISJA REKRUTACYJNA ZAKOŃCZYŁA II ETAP UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DZIECI DO GPP W SKARBIMIERZU-OSIEDLE oraz ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ŁUKOWICACH BRZESKICH,

W G.P.P. W SKARBIMIERZU-OSIEDLE POZOSTAŁO WOLNYCH MIEJSC – 3

W ŁUKOWICACH BRZESKICH POZOSTAŁO WOLNYCH MIEJSC – 6

W TERMINIE OD 11.05.2021 r. DO 20.05.2021 r. NALEŻY POTWIERDZIĆ PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW), WOLĘ PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM.

Wicedyrektor GZS

mgr Grażyna Przymuszała

Koordynator GPP

mgr Marzena Piotrowska