Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

 Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Ostateczne decyzje  o otwarciu będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki.

Informacje związane z ewentualnym otwarciem naszej placówki będziemy przekazywać na bieżąco.

  
Więcej szczegółów: