Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 9 kwietnia

 W związku z komunikatem Ministra Zdrowia  z dnia 25.03.2021 r.

przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte w terminie od 27 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r.

W tym czasie Gminne Przedszkole Publiczne w Skarbimierzu – Osiedle zapewnienia opiekę dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (medycy,  służby mundurowe,  porządkowe).

Dyrektor GZS w Skarbimierzu – Osiedle