Oferta edukacyjna

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zapewniamy im fachową opiekę pedagogiczną.

Przedszkole otwieramy już o godz. 6:30, placówka czynna jest do godz.16:30

Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad minimum programowe (5 godz. dziennie) wynosi 0,10 zł.

W czasie pracy przedszkola, proponujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:

– gimnastykę korekcyjną

– naukę języka angielskiego

– zajęcia logopedyczne

– terapię pedagogiczną

– zajęcia rewalidacyjne

Dzieci przynoszą do przedszkola śniadanie przygotowane w domu, o godzinie 11:30 i 13:30 dostają obiad (I i II danie).