Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo!
Od 11.04.2016r. rozpoczynamy nabór uczniów do klas I szkoły podstawowej i gimnazjum.
W 2016 r. do pierwszej klasy pójdą obowiązkowo siedmiolatki, natomiast sześciolatki, gdy zdecydują o tym Rodzice i jeśli wcześniej odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Przypominamy:
-W przypadku kandydatów pragnących rozpocząć naukę w klasie I naszej szkoły i zamieszkałych w jej obwodzie, dzieci mają zagwarantowane miejsca z urzędu. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego. Rodzice wypełniają jedynie Zgłoszenie kandydata do szkoły,
-Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można do niej przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Rodzice do wniosku dołączają oświadczenia będące potwierdzeniem spełniania kryteriów przyjęć do szkół.
Zgłoszenie/Wniosek – w formie papierowej – należy złożyć w kancelarii naszej szkoły.
UWAGA
Formularz zgłoszenia do szkoły podstawowej jest identyczny dla wszystkich szkół wchodzących w skład GZS.
Rodzice dzieci sześcioletnich: Rodzice, którzy podejmą decyzję o pójściu dziecka sześcioletniego do szkoły, pobierają zgłoszenie lub wniosek w kancelarii szkoły.
ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLEZGŁOSZENIE_DO_GMINNEGO_GIMNAZJUM_W_SKARBIMIERZU_OSIEDLEOświadczenie_potwierdzenia_woli