Droga do wolności

GZS im. KEN w Skarbimierzu – Osiedle włączył się w uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość otworzyła wicedyrektor p.Grażyna Przymuszała,  witając przybyłych gości: : p.Alicję Hefilch i p.Małgorzatę Dubik z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, p.Józefa Dudę – Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, p.Małgorzatę Kubik – sekretarza UG w Skarbimierzu, p.Joannę Janochę – przewodniczącą Komisji Oświaty w  Radzie Gminy Skarbimierz, p.Andrzeja Sowę – kierownika GBP w Skarbimierzu oraz p.Marcina Drofiszyna, którzy wspólnie ze społecznością szkolną włączyli się celebrowanie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

9 listopada 2018 dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie oraz zaproszeni goście odśpiewali hymn – ,,Mazurek Dąbrowskiego”, włączając się do wspólną akcje śpiewania hymnu narodowego, organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 Podczas montażu słowno-muzycznego – ,,Droga do Wolności”  młodzież szkolna przedstawiła krótki rys historyczny od czasów zaborów do współczesności.

Prowadzący – Kinga Pekar i Martyna Zawiślak z klasy VII A oraz Bartosz Rabiej z klasy VIII B – przypomnieli najważniejsze wydarzenia prowadzące do Odzyskania Niepodległości oraz walkę o jej utrzymanie.

W miniinscenizacji bajki ,,Ptaszki w klatce” Ignacego  Krasickiego uczniowie: Martyna Zdanowicz, Kornelia Zarucka i Marcel Resiak z klasy VI A wyrazili uczucia towarzyszące zniewoleniu, a jednocześnie  nawiązali  w ten sposób do oświeceniowych ideałów w dążeniu do wolności.

Nie zabrakło również deklamacji zaprezentowanej przez grupę uczniów kl. VI A  klasycznego wiersza Władysława Bełzy z początku XX w., kiedy Polska była podzielona pomiędzy zaborców, ,,Katechizmu młodego Polaka” w formie dialogu o tożsamości  narodowej.

Rozalia Gardzioła również z kl. VI A, recytując znane słowa Kamila Cypriana Norwida: ,,Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba/Podnoszą z ziemi przez uszanowanie/Dla darów Nieba…/Tęskno mi, Panie… ‘’wyraziła bolesność duszy wielu Polaków przebywających na emigracji i nostalgię za krajem lat dziecinnych.

Elementem spajającym poszczególne wydarzenia w programie artystycznym były pieśni patriotyczne śpiewane przez chór uczniów GZS w Skarbimierzu. Publiczność aktywnie włączyła się do wspólnego śpiewu, m.in. ,,Roty”, ,,Legionów”, ,,Piechoty”, ,,Czerwonych maków spod Monte Casino” oraz ,,Siekiery, motyki”. Pieśni te wprowadziły w ducha wydarzeń z lat I oraz II wojny światowej.

W zrozumieniu wydarzeń najnowszej historii – czasów stanu wojennego – bardzo pomogła pieśń określana jako protest-song Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Mury”, którą z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem tematu wykonał uczeń klasy III GA – Filip Widera.

Drama w wykonaniu uczniów z kl. III GA z rekwizytami – torbami na zakupy, w rytm muzyki i słów piosenki Krystyny Prońko ,,Psalm stojących w kolejce”, przypomniała czasy deficytów towaru w sklepach.

Odtworzony podczas prezentacji na dużym ekranie fragment ,,Dziennika Telewizyjnego” z  4 czerwca 1989 r.,  przypomniał starszym widzom pamiętną wypowiedź Joanny Szczepkowskiej o końcu komunizmu w Polsce. Niejednej osobie zakręciła się wtedy w oku łza wzruszenia.

Na zakończenie Maja Nowak i Hubert Drozd z kl. V A zaśpiewali znane współczesne patriotyczne piosenki  o Polsce  – ,,Co to jest niepodległość?’’ oraz ,,Jestem Polakiem”. Szczególnie ten repertuar spodobał się uczniom klas edukacji wczesnoszkolnej. Z zaangażowaniem, radością głośno śpiewali i w ten sposób zaakcentowali swój  wyraz umiłowania Ojczyzny.

Dopełnieniem programu artystycznego była oprawa plastyczna w barwach biało-czerwonych (m.in. klucz ptaków tworzących flagę państwową) oraz prezentacja multimedialna, która zobrazowała scenariusz oraz zachęcała do aktywnego włączenia się we wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Nad przygotowaniem programu artystycznego, przebiegiem uroczystości i przygotowaniem dekoracji czuwały – p.Małgorzata Heflich,  p.Agnieszka Góralczyk, p.Joanna Kafel-Szymańska, p.Joanna Sajdak.

Dziękujemy za współpracę GBP – p.Andrzejowi Sowie i p.Krzysztofowi Kowalczykowi, SU – p.Marioli Gancarczyk, p.Agnieszce Oliwie oraz wszystkim osobom pomagającym organizatorom w przygotowaniach.

                                                                                                             M.H, A.G, J.S