ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – 1 WRZEŚNIA W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE

 
Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020 r.
1 września 2020 r. rozpoczynamy stacjonarną naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021.
 Ze względu na bezpieczeństwo związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle nie odbędzie się uroczysta akademia z udziałem całej społeczności szkolnej.
  1. Przyjazd uczniów do szkoły
  2. Autobusy przywożące uczniów do szkoły kursują według rozkładu z poprzedniego roku szkolnego
  3.  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się podczas spotkań Uczniów z Wychowawcami  o godz. 8.10 w salach według poniżej  zamieszczonego harmonogramu
  4. Spotkanie z wychowawcą klasy
  5. Uczniowie w maseczkach ochronnych, po dezynfekcji rąk przechodzą do sal
   
Harmonogram spotkań z wychowawcą:
klasa
sala
budynek/ wejście
1A, 1B, 1C,
sala gimnastyczna
budynek 1, Akacjowa 28 wejście boczne do sali  gimnastycznej
2 A
13 p. I
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
2B
23 p. II
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
2C
26 p. II
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
3A
30 p. II
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
3B
27 p. II
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
3C
11 p. I
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
4A
10 p. I
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
4B
7 p. I
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
4C
9 p. I
budynek 1, Akacjowa 28 wejście główne
5A
11 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście od strony boiska
6A
1 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście główne
6B
3 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście główne
6C
27 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście główne
6D
3 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście główne
7A
23 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście boczne (przy sali gimnastycznej)
7B
24 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście główne
7C
22 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście boczne (przy sali gimnastycznej)
7D
2 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście główne
8A
4 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście główne
8B
10 G
budynek 2, Akacjowa 27 wejście od strony boiska
6. Wychowawcy zapoznają uczniów z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów i pracowników w czasie epidemii Covid-19, planem zajęć, przypominają regulamin zachowania i dowozów.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców/ Prawnych Opiekunów naszych Uczniów klas I- VIII o pozostanie przed budynkiem szkolnym.
Przypominam, że:
  • Podczas korzystania z transportu uczniowie obowiązkowo zakładają maseczki wchodząc do autobusu
  • Uczniowie do budynku nr 2 GZS w Skarbimierzu – Osiedle wchodzą różnymi wejściami
  • Uczniowie przy wejściu do szkoły dezynfekują dłonie
  • Po wejściu do szkoły uczniowie udają się w kierunku wyznaczonych sal lekcyjnych z zachowaniem dystansu społecznego
  • Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie udają się w kierunku wyjścia również z zachowaniem dystansu społecznego
7. UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ PRZYGOTOWANE PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH AKTUALNE DANE KONTAKTOWE Z INFORMACJĄ O SPOSOBIE JAK NAJSZYBSZEGO KONTAKTU.
Zgoda i oświadczenia rodziców2020 2021
Formularz do pobrania
                
8. Odwozy o godzinie 9:30
                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor GZS w Skarbimierzu-Osiedle
                                                                                                                                                                                                                                                                    Grażyna Burska
WEJŚCIA DO SZKOŁY