Rada Rodziców Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle informuje!

” Szanowni Państwo pamiętajcie, że warto płacić składki na Radę Rodziców!
Te pieniążki nie idą w eter, tylko na potrzeby Waszych dzieci!
Jest wiele okazji, a dzięki Waszym wpłatom mogłoby ich być jeszcze więcej!
 
Nr konta RR: 19 9585 0007 0120 0120 0746 0001
 
link aktywny do ubezpieczenia: https://nnwdlaszkoly.pl/standard/EEuI8W
Z wyrazami szacunku,
Anna Mojak