DEKLARACJA UDZIAŁU Z ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ GZS

Jeżeli wyrażacie Państwo wolę, aby Wasze dziecko uczestniczyło z zajęciach opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy szkolnej, prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji, zgody oraz oświadczeń:
                 
DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W GZS W SKARBIMIERU-OSIEDLE
                 
Zgoda na pomiar temperatury i oświadczenia rodziców/opiekunów